"מוחו של האדם ‐ לא אוייבו או יריבו, הוא שמסית אותו לדרכים רעות." -בודהה
© 2012-2021 לוקלייז